تخصصی قایقرانی - برگزاری اولین دوره ی مسابقات لیگ قایقرانی
اولین دوره ی مسابقات لیگ قایقرانی ایران دور رفت در روز یکشنبه ۲۱/۷/۸۷ در مجموعه ی آزادی تهران برگزار گردید.

ارنج تیم ها:

K1 1000 s   K1 500 s  
  تاید واتر هرمزگان   تاید واتر هرمزگان
آرمین بخشی زاد هیئت قایقرانی استان گیلان آرمین بخشی زاد هیئت قایقرانی استان گیلان
احمد رضا طالبيان نفت فلات قاره احمد رضا طالبيان نفت فلات قاره
پویا دادک امور ماهيان خاوياري  گلستان امیر رشیدی امور ماهيان خاوياري  گلستان
عباس صیادی ملوان انزلی عباس صیادی ملوان انزلی
جلال خزایی اداره کل بندر نوشهر جلال خزایی اداره کل بندر نوشهر
امین بوداغی خزرسازبابلسر علی فرخی خزرساز بابلسر
محسن عباسی جمیرا کرمانشاه مهدی شاه ویسی جمیرا کرمانشاه
احسان طیبی نیا تربیت بدنی دزفول مرتضی غضنفر پور تربیت بدنی دزفول
       
K2 1000 s   K2 500 s  
  تاید واتر هرمزگان   تاید واتر هرمزگان
پوریا مسافری- پویان حق شمار هیئت قایقرانی استان گیلان پوریا مسافری- پویان حق شمار هیئت قایقرانی استان گیلان
عباس صيادي رضا ريسي نفت فلات قاره عباس صيادي رضا ريسي نفت فلات قاره
امیر رشیدی - پویا دادک امور ماهيان خاوياري  گلستان امیر رشیدی - پویا دادک امور ماهيان خاوياري  گلستان
سیدامیرمهدوی- آرش بصارتدار ملوان انزلی سیدامیرمهدوی- آرش بصارتدار ملوان انزلی
حسین سینکایی.مسعودقاسمپور اداره کل بندر نوشهر حسین سینکایی.مسعودقاسمپور اداره کل بندر نوشهر
امین بوداغی - میلاد قاسمی خزرساز بابلسر امین بوداغی - علی فرخی خزرساز بابلسر
مهدی شاه ویسی  - محسن عباسی جمیرا کرمانشاه مهدی شاه ویسی  - محسن عباسی جمیرا کرمانشاه
علی حسینیان - احسان طیبی نیا تربیت بدنی دزفول مرتضی غضنفرپور- احسان طیبی نیا تربیت بدنی دزفول
c1 1000s   c1 500s  
  تاید واتر هرمزگان   تاید واتر هرمزگان
  هیئت قایقرانی استان گیلان   هیئت قایقرانی استان گیلان
مرتضی رستمی امور ماهيان خاوياري  گلستان علي نژاد اسفندياري  امور ماهيان خاوياري  گلستان
میلاد سلمان پژه ملوان انزلی میلاد سلمان پژه ملوان انزلی
  اداره کل بندر نوشهر   اداره کل بندر نوشهر
وحید چراغی جمیرا کرمانشاه احسان شریفی جمیرا کرمانشاه
شاهو ناصري نفت فلات قاره شاهو ناصري نفت فلات قاره
امیرحسین حاجیان خزرساز بابلسر امیرحسین حاجیان خزرساز بابلسر
حسن رضا احمدی تربیت بدنی دزفول حسن رضا احمدی تربیت بدنی دزفول
       
c2 1000s   c2 500s  
  تاید واتر هرمزگان   تاید واتر هرمزگان
  هیئت قایقرانی استان گیلان   هیئت قایقرانی استان گیلان
محسن نامور - علي نژاد اسفندياري  امور ماهيان خاوياري  گلستان محسن نامور - علي نژاد اسفندياري  امور ماهيان خاوياري  گلستان
نعیم پلنگ پشتیان- میلادروزه دالاری ملوان انزلی نعیم پلنگ پشتیان- میلادروزه دالاری ملوان انزلی
  اداره کل بندر نوشهر   اداره کل بندر نوشهر
وحید چراغی -احسان شریفی جمیرا کرمانشاه وحید چراغی -وحید چراغی جمیرا کرمانشاه
پيمان سيامي مهرداد ثابت نفت فلات قاره پيمان سيامي مهرداد ثابت نفت فلات قاره
مهران ابوپور - ایمان پورعزیز خزرساز بابلسر مهران ابوپور - ایمان پورعزیز خزرساز بابلسر
حسن رضا احمدی- مصطفی مطهری تربیت بدنی دزفول حسن رضا احمدی- مصطفی مطهری تربیت بدنی دزفول
       
K1 1000 j   K1 500 j  
  تاید واتر هرمزگان   تاید واتر هرمزگان
جعفرمحمدی دوست هیئت قایقرانی استان گیلان جعفرمحمدی دوست هیئت قایقرانی استان گیلان
نفت فلات قاره نفت فلات قاره
پدارم دادک امور ماهيان خاوياري  گلستان علی رضا محمدی امور ماهيان خاوياري  گلستان
آیدین مشفقی ملوان انزلی آیدین مشفقی ملوان انزلی
اروند درویش اداره کل بندر نوشهر اروند درویش اداره کل بندر نوشهر
هومن حاجی صادق نژاد خزرساز بابلسر آرش قنبری خزرساز بابلسر
محمد طاهر حسینی افشار جمیرا کرمانشاه محمد طاهر حسینی افشار جمیرا کرمانشاه
سعید روغنی  تربیت بدنی دزفول سعید روغنی  تربیت بدنی دزفول
       
K2 1000 j   K2 500 j  
  تاید واتر هرمزگان   تاید واتر هرمزگان
فرزادمظلوم- سعیدفضل اولی هیئت قایقرانی استان گیلان فرزادمظلوم- سعیدفضل اولی هیئت قایقرانی استان گیلان
نفت فلات قاره نفت فلات قاره
علی رضا محمدی - پدارم دادک امور ماهيان خاوياري  گلستان علی رضا محمدی - پدارم دادک امور ماهيان خاوياري  گلستان
ابراهیم عزیزی- فرزین بهارلو ملوان انزلی ابراهیم عزیزی- فرزین بهارلو ملوان انزلی
محمد رضا نیکمنش.احمد بنده زاده اداره کل بندر نوشهر محمد رضا نیکمنش.احمد بنده زاده اداره کل بندر نوشهر
هومن حاجی صادق نژاد- آرش قنبری خزرساز بابلسر هومن حاجی صادق نژاد- آرش قنبری خزرساز بابلسر
افشین شعبانی - رامین یاوری جمیرا کرمانشاه محمد طاهر حسینی افشار - رامین یاوری جمیرا کرمانشاه
امید لطفی پور- محمد فضیلت پور تربیت بدنی دزفول امید لطفی پور- محمد فضیلت پور تربیت بدنی دزفول
c1 1000j   c1 500j  
  تاید واتر هرمزگان   تاید واتر هرمزگان
سجاد صیامی هیئت قایقرانی استان گیلان سجاد صیامی هیئت قایقرانی استان گیلان
عادل مجللي امور ماهيان خاوياري  گلستان عادل مجللي امور ماهيان خاوياري  گلستان
حسین عیسی پور ملوان انزلی حسین عیسی پور ملوان انزلی
  اداره کل بندر نوشهر   اداره کل بندر نوشهر
امیر حسین اسدی جمیرا کرمانشاه امیر حسین اسدی جمیرا کرمانشاه
  نفت فلات قاره   نفت فلات قاره
کیارش اسدیان خزرساز بابلسر امیر حسین خدایار خزرساز بابلسر
محمد قزباف تربیت بدنی دزفول محمد قزباف تربیت بدنی دزفول
       
c2 1000j   c2 500j  
  تاید واتر هرمزگان   تاید واتر هرمزگان
یاسردهقان - مصطفی رافخایی هیئت قایقرانی استان گیلان یاسردهقان - مصطفی رافخایی هیئت قایقرانی استان گیلان
علی مجللی - سعید قاسمی امور ماهيان خاوياري  گلستان علی مجللی - سعید قاسمی امور ماهيان خاوياري  گلستان
  ملوان انزلی   ملوان انزلی
  اداره کل بندر نوشهر   اداره کل بندر نوشهر
امیر حسین اسدی - علی حجت نیا جمیرا کرمانشاه امیر حسین اسدی - علی حجت نیا جمیرا کرمانشاه
  نفت فلات قاره   نفت فلات قاره
کیارش اسدیان - امیرحسین خدایار خزرساز بابلسر کیارش اسدیان - امیرحسین خدایار خزرساز بابلسر
  تربیت بدنی دزفول   تربیت بدنی دزفول

نوشته شده توسط هادی کللی در دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۷ ساعت 23:7 | لینک ثابت |
 
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar